Aktuelt i Grue JFF

Utskrift

Hei

Grue JFF's styre har i ettermiddag enstemmig vedtatt å utsette årets Årsmøte inntil videre grunnet den kraftig økende smittefaren i forbindelse med Korona viruset som nå herjer og har de siste dagene spredd seg raskt her i landet. Selv om vårt årsmøte er av erfaring av beskjeden størrelse, velger vi allikevel å utsette årsmøtet inntil smittefaren er blitt betraktelig redusert. Corona Viruset eller SARS-CoV-2 viruset som det offisielt heter, er et svært smittsomt virus og smitter i hovedsak gjennom dråpe- og kontaktsmitte, tilsvarende annen influensa og forkjølelse. De som blir smittet, vil mest trolig de fleste kun kun få svake eller ingen sykdomssymptomer. Selv om de fleste av oss mest trolig ikke vil bli alvorlig syke, vil vi allikevel være med å spre smitten til andre, hvor dessverre en liten andel vil utvikle et alvorlig sykdomsforløp. Les mer om SARS-CoV-2 viruset under Folkehelseinstituttet sine nettsider. Fakta om viruset finner man blant annet her. Vi håper på en bred forståelse for vår beslutning og vil komme tilbake med et nytt tidspunkt for årsmøtet når smittefaren forhåpentligvis avtar om ikke så altfor lenge. Inntil videre velger vi å anbefale alle om å følge de råd som foreligger fra norske helsemyndigheter.

Med vennlig hilsen Styret

Martin Tvengsberg

Tommy Stenshol

Ida Kristine Frang

Geir Inge Ruud

Arne Martin Skyrud

Morten Sundkøien

Svein Dammen

Johann Vangerud

Linker

 

 

 

 

Følg oss på Facebook